WROCLAW | Polska
+48 500 600 410

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZYCIEMNIANIA SZYB SAMOCHODOWYCH

Cele warsztatu:

Metodologia warsztatu:

Dzięki szkoleniu:

Dzięki szkoleniu z PRZYCIEMNIANIA SZYB zyskasz umiejętności:

Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia pozyska wiedzę z najważniejszych zagadnień prawnych w zakresie realizacji usługi przyciemniania szyb samochodowych. Między innymi:

  1. Prawne aspekty dotyczące realizacji usługi przyciemniania szyb samochodowych
  2. Zawarcie umowy z klientem
  3. Gwarancja i rękojmia jako podstawy reklamacji

Ponadto WRAPSTER ACADEMY daje możliwość uzyskania numeru atestu w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie poświadczającego, że materiały, na których kursanci będą pracować są zgodne z wymaganiami Regulaminu Homologacji.

Swoim kursantom Firma WRAPSTER zapewnia także solidne wsparcie techniczne po szkoleniu i nieograniczony czasowo dostęp do tajnych zamkniętych "grup wsparcia" dotyczących przyciemniania szyb oraz atrakcyjne ceny folii i narzędzi. 

Po ukończeniu szkolenia otrzymujesz CERTYFIKAT w j. polskim i angielskim.

Koszt kursu obejmuje zarówno wykłady jak i pracę praktyczną oraz materiały zużyte przez kursanta dla potrzeb szkolenia.

Szkolenia współorganizowane z fundacją Aganit

Zarezerwuj termin