WROCLAW | Polska
+48 500 600 410


Obowiązek informacyjny RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

 1. współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są spółki:

  WRAPSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą we Wrocławiu, ul. KWIDZYŃSKA 4; 51-416 WROCŁAW, REGON: 367156462, NIP: 8952133853, numer KRS: 0000675752, oraz

  WRAPSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, ul. KWIDZYŃSKA 4; 51-416 WROCŁAW REGON: 361588947, NIP: 8952044983 numer KRS: 0000559694

  zwanych dalej łącznie GRUPĄ WRAPSTER lub łącznie Administratorem;

 2. z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: KWIDZYŃSKA 4; 51-416 WROCŁAW lub przez e-mail: biuro@wrapster.pl lub też telefonicznie: +48 500 600 410;

 3. inspektor ochrony danych w Grupie Wapster nie został wyznaczony;

 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

 5. dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 6. podanie danych jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Panią/ Panem a podmiotem Grupy Wapster;

 7. prawnie uzasadnionym interesem GRUPY WRAPSTER jest marketing bezpośredni usług administratora danych, a także relacja kliencka;

 8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy; natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach promocji i marketingu produktów i usług oferowanych przez GRUPĘ WRAPSTER, w tym przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej na wskazany adres email (w przypadku wyrażenia zgody do tych celów) będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;

 9. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;

 10. dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

 11. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 12. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 13. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.